اعضای شورای شهر ماهشهر امضای همکاران‌شان را جعل کرده‌اند!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:ابتدای هفته جاری جلسه شورای شهر ماهشهر برای انتخاب شهردار برگزار شده که پس از به نتیجه نرسیدن اعضا، دو نفر از ۶ عضو، جلسه را ترک کرده‌اند و حالا می‌گویند ۴ عضو باقیمانده، پس از جلسه، شخص دیگری را که جزو گزینه‌ها نبوده و در شهر دیگر به عنوان شهردار انتخاب شده بود را انتخاب و امضای دوعضو دیگر را با سیستم پای صورتجلسه جعل کرده ‌اند‌.

کریم شکاری گفته در این رابطه از ۴عضو دیگر شکایت قضایی کرده است./ عصرجنوب

مطالب پیشنهادی