نیروگاه سدکرخه از مدار تولید خارج شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: با اعلام مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه، به دلیل آنچه کاهش تراز آب مخزن سد و رسیدن به حداقل تراز بهره برداری نیروگاه، عنوان شده است، هر سه واحد نیروگاه سدکرخه از بامداد گذشته تا اطلاع ثانوی از چرخه تولید خارج شدند.

محمدرضا یزدانی گفته برای تامین آب مورد نیاز پایین دست، از طریق دریچه های تخلیه کننده تحتانی سد، رها سازی آب انجام می شود که میزان خروجی آب از دریچه های تحتانی (کالورت) ۱۲۰ متر مکعب بر ثانیه می باشد.

مطالب پیشنهادی