جاده‌ای برای مرگ روباه‌ها!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: روباه‌های بسیاری در جاده بین منطقه راسفند به مرغاب از فرط گرسنگی شب ها با امید یافتن طعمه و یا غذایی به جاده می‌زنند و قربانی سیاهی شب و خودروها می‌شوند.

به گزارش عصرجنوب؛ این روباه‌های گرسنه‌ و تشنه با تمام زیرکی‌ هرگز حریف اتومبیل‌های عبوری نمی‌شوند و هر روزنه می‌توان اجساد تلف شده آنها را در کنار جاده و یا مسیر مشاهده کرد.

یکی از عمده منابع تغذیه روباه‌های منطقه راسفند سایت زباله شهر ایذه بوده که هم اکنون به دلیل جمع‌آوری و تغییر مکان سایت مجبورند غذای خود را از طریق جانوران دیگر یا دستبرد به مرغ و خروس‌های روستاییان منطقه تامین کنند که دستبرد روباه‌های منطقه به خانه‌های دارای مرغ و خروس، در بسیاری از موارد به کین‌خواهی روستاییان از روباه‌ها می‌انجامد و در تشدید مرگ و میر عمدی آنها تاثیرگذار است.

بهنام رضایی مالمیر/

مطالب پیشنهادی