سهمیه واکسن خوزستان تنها جوابگوی چند ساعت مراجعه مردم است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سهمیه واکسن خوزستان تنها جوابگوی چند ساعت مراجعه مردم است

«مردانی» روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور:

کرونا در خوزستان جولان می‌دهد و فضای بیمارستان ها جوابگوی حجم سنگین مراجعات نیست. سن واکسیناسیون در خوزستان نسبت به کشور ۱۲ سال جلوتر است اما سهمیه واکسن ما فقط جوابگوی چند ساعت مراجعه مردم است. به خوزستان واکسن برسانید./ عصرجنوب

 

مطالب پیشنهادی