نخلداران خوزستان: اگر سال مانع زدایی‌ست‌ پس چرا ما سرگردانیم

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نخلداران استان خوزستان که از صبح امروز سه‌شنبه با ورود به ساختمان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به مشکلات خود اعتراض کرده‌اند، می‌گویند اگر سال مانع زدایی است چرا ما سرگردانیم و اگر سال پشتیبانی است، چرا از ما حمایت نمیشود و همیشه از واسطه ها و دلال‌ها حمایت می‌شود./ عصرجنوب

مطالب پیشنهادی