استاد دانشگاه آکسفورد هشدار داد: پدیده گرد و غبار در ایران و خوزستان تشدید می شود

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: استاد دانشگاه آکسفورد نسبت به افزایش روند وقوع گرد و غبار در ایران هشدار داد و گفت: جنبه های اجتماعی و اقتصادی این پدیده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

نیک میدلتون (Nick Middelton) در حاشیه نخستین همایش بین المللی گرد و غبار در اهواز در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: غرب آسیا منطقه اصلی فعالیت گرد و غبار است و اگر چه تعداد وقوع گرد و غبار در برخی سال ها کم و بعضی سال ها زیاد می شود، اما در مجموع گرد و غبار در این منطقه روند افزایشی دارد.
این جغرافی دان سرشناس انگلیسی با اشاره به انجام تحقیقات در زمینه گرد و غبار در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران، افزود: این مخاطره برای ایران جدی است و باید بیش از الان درباره جنبه های اجتماعی و اقتصادی این پدیده کار شود.
وی برگزاری این همایش را اقدام خوبی در راستای کاهش اثرات گرد و غبار دانست.
میدلتون اظهار کرد: خاک لخت و خالی از پوشش گیاهی همچنین وزش بادهای شدید از منطقه غربی آسیا از مهمترین عوامل ایجاد گرد و غبار هستند.
وی با تاکید بر همکاری بین المللی برای حل مشکل ریزگردها افزود: گرد و غبار یک پدیده بین المللی است به همین دلیل همکاری بین المللی در کاهش این پدیده بسیار حائز اهمیت است و نیازمند این نوع همکاری هستیم.
این محقق اضافه کرد: کشورهای عربی از جمله سوریه، عراق و عربستان کانون های اصلی گرد و غبار هستند که می توان در قالب همکاری بین المللی برای گرد و غبار برنامه ریزی کرد.
نیک میدلتون استاد دانشگاه آکسفورد و جغرافی دان برجسته انگلستان است که بیش از ۳۰ سال در زمینه گرد و غبار در مناطق بیابانی تحقیق می کند و مقاله های بسیاری درباره نقاط مختلف جهان منتشر کرده است. وی یکی از سخنرانان کلیدی نخستین همایش بین المللی گرد و غبار بود که درباره اثرات زیانبار ریزگردها مطالبی ارائه کرد.
خوزستان از اوایل دهه ۸۰ درگیر پدیده گرد و غبار است که این پدیده سال به سال شدیدتر می شود.
بر اساس مطالعات سازمان زمین شناسی مساحت کانون های گرد و غبار در خوزستان ۳۵۰ هزار هکتار است که با احتساب کانون های فرسایش بادی و بیابان ها به بیش از ۵۰۰ هزار هکتار می رسد.
تفکیک کانون های شکل گیری گرد و غبار بر اساس نوع کاربری آنها نشان می دهد که ۲۰۵ هزار هکتار از اراضی مرتعی تخریب شده، ۵۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیم، ۴۵ هزار هکتار از بدون پوشش گیاهی (آبگیرهای قدیمی)، ۳۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبی و ۷۰۰ هکتار از سایر اراضی اکنون به کانون شکل گیری این پدیده تبدیل شده اند.
نخستین همایش بین المللی گرد و غبار از ۱۲ تا ۱۴ اسفند در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.
سعید متصدی معاون سازمان حفاظت محیط زیست، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران و مهمانانی از کشورهای عراق، آمریکا، اسپانیا، انگلیس، صربستان، اردن، عراق و پاکستان و همچنین نماینده برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) در این همایش شرکت کردند. ۲۱۰ مقاله به این همایش ارسال شد که ۱۹۶ مقاله پذیرفته شده بود.

مطالب پیشنهادی