ماسک های معمولی توان مقابله با ریزگردها را ندارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: ریزگردهای موجود در هوای استان خوزستان به طور مستقیم سرطان زا نیست اما برای مقابله با این پدیده تنها استفاده از ماسک کافی نیست.
دکتر یوسف پریدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول در گفتگو با رادیو سلامت با اشاره به وضعیت ریز گردها در استان و شایعات مبنی بر سرطان زا بودن این ریزگرد ها گفت: این ریزگرد ها در ابعاد مختلفی در هوا منتشر می شوند که رده خاصی از آن ها به مرور زمان می تواند سبب ناراحتی های شدید تنفسی شود؛ ولی این که به طور مستقیم سرطان زا باشد در کتب علمی اثبات نشده است.

 این فوق تخصص گوارش در پاسخ به این پرسش که آیا ماسک های معمولی توان مقابله با این ریزگرد ها را دارند؟ اظهارکرد: به دلیل این که این ذرات در انذاره های میکروبی و کوچک تر در هوا منتشر می شوند، ماسک های معمولی توان مقابله با همه این ذرات را ندارند و مرطوب کردن این ماسک ها که عمل بسیار شایعی است خود می تواند سبب تجمع مواد آلوده در سطح این ماسک ها شود.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پایان گفت: به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی و خشک شدن تالاب ها، دریاچه ها و رودخانه ها ، ریزگرد ها از کشور های همسایه به کشور ما از سمت غرب و جنوب وارد می شوند که استان خوزستان از استان هایی است که در معرض این ریزگرد هاست.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.