حرف شما: در هندیجان چه سازمانی مسئول جمع آوری زباله و تخلیه جوی فاضلاب می باشد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: متن ذیل را از آقای “فریدون – ر” از هندیجان برای بخش «حرف شما» عصر جنوب ارسال کرده است.

(( در هندیجان چه ارگانی مسئول جمع آوری زباله و تخلیه لجن های جداول آب می باشد ))
با انباشته شدن لج در جوی های آب و گرفتگی مسیر خروج آب های سطحی با توجه به فصل بارندگی مشکلاتی را برای شهروندان عزیز هندیجانی به وجود آورده است با ریزش اولین قطرات باران سطح خیابانها بعلت عدم تخلیه لجن جداول مملو از آشغال و آب آلوده شده که این موضوع انواع بیماری را در پی خواهد داشت – جداول بعضی از خیابانها هندیجان چندین ماه است که لجن کشی نشده اند و لوله راه آب بخصوص لوله خروجی آب حمام در زیر لجن مدفون شده که عکس آن موجود می باشد با مراجعات مکرر به شهرداری هندیجان و پیمانکار مربوطه متاسفانه با وعده های سر خرمن مواجه شده ایم و هنوز اقدامی صورت نگرفته است از سال گذشته که برای اولین بار شهردار هندیجان جمع آوری زباله و لجن کشی جداول شهر هندیجان را به پیمانکار واگذار کرده شاهد زشت شدن چهره شهر بعلت انباشته شدن زباله و لجن در بعضی از خیابانهای شهر بخصوص خیابان دکتر شریعتی که مستقیما به مرکز بازارمتصل است می باشیم متاسفانه در بعضی از خیابانها از وجود سطل زباله خبری نیست و مردم عزیز مجبورند زباله های خود را در کیسه زباله و در حاشیه بیرون منزل جمع آوری کنند که بعضا حیوانات اقدام به پاره کردن کیسه زباله و پخش شدن این زباله ها در خیابان را در پی دارد در خیابان دکتر شریعتی با طول حدود ۱۲۰۰ متر فقط یک سطل زباله وجود دارد که عکس هایی از دو خیابان به پیوست گزارش حضورتان ارسال میگردد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.