مفقود شدن ۴ سرنشین لنج صیادی در شمال خلیج فارس

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:مرکز جستجو و نجات دریایی بندرامام خمینی (ره) گفته پس از ۱۴ ساعت‌ جست‌وجوی مستمر‌ موفق به یافتن‌ و نجات این ۴ سرنشین شده است./ عصرجنوب

مطالب پیشنهادی