عدم تمایل سازمان ها و شرکت ها به خرید از داخل استان

عصر جنوب: مسعود صدری مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان چهارشنبه در جلسه تولید، خرید کالا و خدمات درخوزستان در محل استانداری اظهار داشت: بسیاری از سازمان ها و شرکت ها تمایلی به خرید از داخل استان ندارند و توجهی به بخشنامه خرید تولیدات داخلی استانی ندارند که باید برای تغییر نگرش این ارگان ها راهکاری اندیشیده شود.

صدری افزود: ۲۶ درصد سازمان ها و شرکت هابه دلیل نبود کالای مورد نیاز در تولید درون استانی از خارج از استان خرید داشتند و دو درصد دیگر از این شرکت ها تمایلی به خرید از داخل از استان نداشتند.

وی همچنین با اشاره به تفاهم نامه فولاد اکسید با لوله سازی گفت: در تفاهم نامه ای در بین این دو ارگان مقرر شده بود تا شرکت لوله سازی لوله های مورد نیاز فولاد را تهیه کند که متاسفانه هنوز این تفاهم نامه عملی نشده است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.