۶۰۰ فقره آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع/ نابودی ۲ هزار هکتار از جنگل‌ها در چهار ماهه نخست سال خوراک خبرخوان خوراک اتم