کلام‌الله مجید با دستخط خود از تلاش‌های آیت الله محمدعلی موسوی جزائری خوراک خبرخوان خوراک اتم