نبود لاستیک نفتکش‌های خوزستانی را از کار انداخته است خوراک خبرخوان خوراک اتم