معاون مرکزعلمی کاربردی خلیج فارس بندرامام خمینی(ره): هدف ما مهارت آموزی و کسب آمادگی لازم جهت دانشجویان برای ورود به بازار کار است خوراک خبرخوان خوراک اتم