مسابقات شطرنج جشنواره یادواره مرحوم سید نوید حجازی برگزار شد خوراک خبرخوان خوراک اتم