مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش‌بینی افزایش 8 درجه‌ای خوراک خبرخوان خوراک اتم