فاضلاب به‌صورت خام وارد رودخانه کارون می‌شود/ کمتر از ۵ درصد فاضلاب اهواز تصفیه می‌شود خوراک خبرخوان خوراک اتم