عضو شورای شهر اهواز: شهردار اهواز اگر می‌خواست، تاکنون به وظایفش عمل می‌کرد خوراک خبرخوان خوراک اتم