سرمایه‌گذاری 3 تا 9 میلیون دلاری عملکرد شایسته‌ای برای خوزستان نیست/نسبت اعتبارات جاری به عمرانی خوزستان روند نگران کننده‌ای دارد خوراک خبرخوان خوراک اتم