دمای هوا در خوستان همچنان کاهش می‌یابد خوراک خبرخوان خوراک اتم