حمایت کمیته امداد شادگان از یک هزار دانشجو و دانش‌آموز خوراک خبرخوان خوراک اتم