حمادی با اشاره به تاثیر بیشتر کم آبی بر ارقام حساس‌تر خرما مانند خوراک خبرخوان خوراک اتم