حضور 20 کشور خارجی در مسابقات بین‌المللی شطرنج جام کارون در اهواز خوراک خبرخوان خوراک اتم