حسینیه لرزید خوراک خبرخوان خوراک اتم

عصر جنوب- زمین لرزه ای با قدرت سه وپنج دهم درجه درمقیاس امواج درونی زمین بامداد امروز حسنیه خوزستان را…