ترس ناشی از ابتلا به ویروس کشنده ابولا این روز‌ها خیلی قوت گرفته است. شاید دلیل این نگرانی دامنه‌ دار شدن هرچه بیشتر بحران ابولا و نبود راه‌ حل درمانی قطعی است. به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوراک خبرخوان خوراک اتم