به یکی از آقایان توصیه کردیم به صلاح نیست در فلان قضیه شرکت کنید خوراک خبرخوان خوراک اتم