چگونگی پیاده سازی سیستم ها در مدارس فوتبال/قسمت دوم

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: آنچه مهم است، این است که بازیکنان نسبت به وظایف خود کاملا توجیه و آگاه گردند. برای آموزش بهتر، در حالی که نشسته اند، یکی از خطوط مثلا خط حمله را کمی جلوتر آورده و بگویید که اگر چنین حالتی پیش آمد و بین هافبک ها و مهاجمین ما فاصله افتاد، نه تنها نمی توانید گل بزنید و موفقیتی حاصل کنید، بلکه این بازیکنان حریف هستند که می توانند به شما فشار وارد کرده، به دروازه نزدیک شده و حتی گل بزنند. یا اینکه یکی از هافبک ها را از دو هافبک دیگر فاصله بیشتری داده و به آنها بگویید که اگر چنین اتفاقی در بازی بیفتد، ممکن است تیم حریف از این فضا و جای خالی استفاده کرده و بتواند به شما لطمه بزند. در حالت بعدی ۳ خط دفاعی، میانی و تهاجمی را فشرده و به هم نزدیک کرده به گونه ای که بازیکنانی که نشسته اند، به یکدیگر برخورد کرده و فضا جهت نشستن بسیار تنگ شود. با نشان دادن این حالت به بازیکنان، آن ها را متوجه نمایید که اگر چنین شود نیز، ممکن است نتوانند به دروازه تیم حریف حمله کرده و بازی آن ها دچار اشکالاتی از جمله بر هم خوردن وظایف فردی و تیمی خواهد شد. از آن ها بخواهید تنها در صورتی که تیم حریف فشار وارد کرد و شما دستور دادید، می توانند این قدر به هم نزدیک شوند. سپس می توانید فاصله بین خطوط را زیادتر کرده و مزایا و معایب آن در مواجهه با حریف را نیز برایشان توضیح دهید. در چنین شرایطی با زبانی بسیار ساده و روان، اصول مهمی همچون هارمونی، ریتم بازی، فاصله طولی و عرضی بازیکنان و فاصله خطوط از یکدیگر را به آنها آموخته اید. از آنها بخواهید در بازی نیز با رعایت همین فاصله ها و اصول گفته شده مقابل تیم حریف قرار گرفته و تمام حواسشان به شما بوده که اگر بخواهید هر گونه تغییری در چیدمان آن ها ایجاد کنید، آمادگی لازم را داشته باشند. از سایر بازیکنانی که بیرون نشسته اند نیز، بخواهید در صورتی که هر کدام از موارد یاد شده در بازی رعایت نشد، بازیکن یاد شده را راهنمایی کرده و تذکرات لازم را بدهند. در این شرایط هم بازیکنان حاضر در میدان و هم بازیکنان ذخیره از این موضوع صیانت و مراقبت کرده و این مبحث مهم به صورت تیوری و عملی در ذهن و سبک بازی آنها نهادینه خواهد شد. هر کدام از بازیکنان دیگر نیز که قرار است وارد بازی شوند، می دانند در کجا و به صورتی به بازی ادامه دهند. تاکید می کنم که تمامی موارد یاد شده می بایست با اخلاق خوب و ادبیاتی ساده آموزش داده شود که بتواند مثمرثمر بوده و به شکل صحیح تعلیم داده شود. اگر طی یک ترم آموزشی به کررات این اتفاق بیفتد، نسبت به زمانی که این بازیکن تازه وارد چنین محیطی شده بود، آمادگی بهتری جهت پذیرش مسولیت در پست های مختلف بازی را داشته و رفته رفته شرایط لازم جهت حرفه ای تر شدن را پیدا خواهد کرد.

پایان

به قلم محسن بابادی

مطالب پیشنهادی