خانواده های فوتبال دوست بخوانند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یکی از بزرگترین آرزو های هر خانواده ای، پیشرفت فرزندانش خصوصا در عرصه ورزش و فوتبال است. اما گاها آن قدر ذوق و شوق داشته که بدون هیچ گونه تحقیقی، در جهت پرکردن اوقات فراغت و پیشرفت فرزندان دلبندشان، چشم بسته وی را در برخی مدارس فوتبال بی نام و نشانی که امتحان خود را پس نداده یا عملکرد مناسبی نداشته اند، با هزار امید و آرزو ثبت نام می کنند. البته صرفا شهرت و استفاده از برخی نام ها متضمن عملکرد صحیح و گل و بلبل بودن آن مدرسه فوتبال یا آکادمی نبوده و نیست. پس توصیه می کنم خانواده های محترم با در نظر گرفتن رده سنی فرزندشان و پرسیدن نام مربی آن رده و مدیر مدرسه فوتبال، نسبت به اعتبار و سوابق علمی، بازیگری، مربیگری و سایر مسایل ایشان بررسی دقیق تری نموده تا پس از اطمینان کافی از احراز صلاحیت های آن مربی و نام مدرسه فوتبال، فرزندان خویش را ثبت نام نمایند. چرا که اگر چنین نکنند، نه تنها ذره ای به هدف و رویای خویش نخواهند رسید، بلکه ممکن است فرزند مستعدشان برای همیشه از فوتبال و حتی ورزش دلسرد شده و سنین نونهالی، نوجوانی و جوانی را در کنار دوستان غیرورزشی در محیط های دیگر بگذارند. این محیط ها نیز در شرایط کنونی جامعه معضلات و مشکلات خاص خود را داشته که نگفتنش بهتر است. لطفا خانواده های گرامی صحبت های این عضو کوچک جامعه ورزشی کشور را مدنظر قرار داده و در انتخاب هایشان دقت بیشتری کنند.

محسن بابادی

مطالب پیشنهادی