افشین حیدری می ماند؟ کدام نماینده از طرف مجمع با وزیر صحبت کرده است؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: طی هفته های اخیر نمایندگان منتقد مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان به انحاء مختلف به انتقاد از عملکرد وی پرداختند. همچنین بدلیل عدم حضور مستمر و دائمی وی در اهواز، بحث پروازی بودن وی نیز مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته بود، اما اینک شنیده های دریافتی خبرنگار ما حکایت از آن دارد که یکی از نمایندگان پس از دیدار با حیدری، تلاش کرده نظر وزیر برای تغییر او را تغییر دهد و از طرف مجمع نمایندگان به وزیر گفته است که مجمع نمایندگان نظری برای تغییر حیدری ندارد! این در حالی است که اکثریت نمایندگان بطور جدی بدنبال تغییر حیدری بوده اند.
اخیرا نیز یکی از نمایندگان با حضور حیدری، با استاندار دیدار کرده و خواهان ابقای وی شده بود.
جلسه مجمع در دو هفته اخیر که قرار بود بحث مدیرکل ورزش و جوانان مورد تصمیم گیری نهایی قرار گیرد تشکیل نشده و گفته می شود یکی از نمایندگان حامی حیدری در تلاش برای به تعویق انداختن تغییر حیدری و ابقای وی است، در حالیکه اکثریت نمایندگان استان نظر دیگری دارند.
حال باید دید آیا همچنان تک روی ها در مجمع حرف آخر را خواهد زد یا نمایندگان منتقد به تصمیم عملی در خصوص تغییر در اداره کل ورزش و جوانان خواهند رسید و اراده خود را بر نظرات انفرادی یکی از همکاران شان ترجیح خواهند داد؟