دستگیری چندین نفر به اتهام تحریک افراد به تجمع در بهبهان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: فرمانده انتظامی خوزستان می‌گوید:  “تمامی افراد محرک برای برپایی تجمع غیر قانونی و هنجارشکنانه بهبهان پس از شناسایی دستگیر شدند.”

او با اشاره به حمایت گروه مجاهدین خلق از این اعتراضات گفته است: “حمایت گروهک‌های تاریخ مصرف گذشته از اجتماعات اعتراضی نوعی استیصال و درماندگی آنهاست به طوریکه اجتماع چند نفره و معدود پنجشنبه شب بهبهان را به خود ارتباط دادند و این نشانه حقارت و بدبختی آنهاست.

مطالب پیشنهادی