مافیای‌ اقتصادی جدید به نام وام صندوق خانگی!/ کوچ از رامهرمز به ماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: “رامهرمز” شهری که ماه‌های اخیر با صندوق‌های وام‌ بدون بهره یا‌ کم بهره موسوم به وام صندوق خانگی به شهرت رسید. برخی اطلاعات رسیده به عصرجنوب نشان می‌دهد برخی از صندوق‌ها پس از آنکه اعتماد مردم را جلب کرده‌اند، در صدد بالاکشیدن‌ پول‌ مردمی بوده‌اند که با هزار امید و آرزو برای حل مشکلات خود، دار و ندارشان را در اختیار افرادی‌ که نه مجوزی‌ داشته اند و نه تائیدیه‌ای از مراجع ذیصلاح، قرار داده‌اند.

طی هفته‌های اخیر و پس از اشباع شهر رامهرمز و افشای‌ برخی مسائل پشت پرده این صندوق‌ها، گویا این افراد در صدد کوچ از رامهرمز به ماهشهر، شهر صنایع و بنادر هستند تا اینبار بازار هدف خود را کارکنان این شهر جنوبی قرار دهند.

البته که دادستان این شهرستان جنوبی هفته‌های اخیر با هشدار جدی به شهروندان متذکر شده به هیچ‌وجه به چنین صندوق‌های بدون مجوزی اعتماد نکنند و مال خود را در اختیار افراد بی صلاحیت قرار ندهند.

هرچند که شنیده شده این افراد با اختصاص وام‌های کیلویی به نزدیکان برخی مسئولین شهرستان درصدد‌ جلب رضایت آنها برآمده‌اند،‌ اما تاکنون دادستان بندرماهشهر با قدرت مقابل این افراد و اجرای قانون ایستاده‌ است.