هزینه ۴ میلیاردی روتین منزل سازمانی یک مدیر بیخ گوش‌ غیزانیه

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: در حالی که مردم غیزانیه از مشکل آب شرب برخوردارند و در هفته های اخیر این مشکل به اعتراض ختم شده است، مدیر پروازی یک شرکت خصولتی بیخ گوش غیزانیه برای تجهیز و روتین خانه سازمانی این شرکت جهت استقرار مبلغ ۴ میلیارد ریال خرج کرده است.

لازم به ذکر است که بخشی از نیروهای انقلابی و بسیجی استان گزارش این موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان انقلابی مجلس ارسال کرده اند.