روز از نو، روزی از نو/غلام عباس کاظمی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نفس‌های سال ۹۷ به شماره افتاده و کم کمک صدای پای بهار به گوش می‌رسد. سال ۹۷ با همه شیرینی ها وتلخی هایش به به آخر پایان رسیده است . سالی که با رویدادها و حوادث گوناگونی همچون اعتراضات کارگری ، بحران بانک ها، تورم افسارگسیخته وکمرشکن، اعتراضات آب تا شهادت جوانان شجاع مدافع حرم دربخش داخلی ورخدادهایی چون قتل خبرنگار سعودی عدنان خاشقچی، اعتراضات جلیقه زردها، شورش مخالفان در ونزوئلا دربخش بین الملل همراه بود.

در جهان پر دغدغه امروز، فشار اقتصادی وسایه جنگهای خانمان سوز بیشتر احساس می‌شود . نوروز در پیش است و امید آن داریم که این روز نو، نقطه آغازی بر پایان غم‌ها وسختی ها باشد.
اگر از بهار بیاموزیم که نسیم خوش امید را بر تن و جان هر انسانی جاری کنیم، آن گاه می‌توانیم فرداهای بهتری را برای این سرزمین متصور شویم . فرا رسیدن بهار، نوید تغییر، نوید رویش و میل به نو شدن با خود به همراه دارد و بکوشیم که ما نیز به قافله بهار بپیوندیم تا جهان را نو کنیم.

نوروز که از عناصر اصلی هویتی ما و تداوم‌بخش حیات فرهنگی جامعه ایرانی است، در باور فرهنگی ما روز نو، روز شادی، روز زندگی، روز خرد، روز عدل و روز اعتدال است. طبیعت، تاریخ و انسان در این روز بر سالخوردگی چیره می‌شوند و جان تازه می‌یابند.

نوروز در جامعه امروز بخشی از فرهنگ زندگی، شادی و دوستی در جهان پیرامون ماست و می‌تواند دل‌ها و اندیشه‌ها را به هم نزدیک‌ تر کند و موجب همدلی و همگرایی بیشتر شود. از خداوند بزرگ که دگرگون‌کننده حال و احوال است، خالصانه بخواهیم که سال۹۸خورشیدی حال همهرا به نیکوترین وجه بیامیزد و نور امید را در دل‌های همهگان فروزان نماید.
هرروزتان نوروز

غلام عباس کاظمی

مطالب پیشنهادی