نور عجیب در آسمان خوزستان چه بود؟

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رضایی دکترای زمین شناسی عنوان کرد: پدیده رخ داده در آسمان شهرهایی که شاهد نور عجیب بودند، پدیده پیکو بینو است.

وی گفت: این پدیده با بروز سردی هوا و بازتاب نور “فلر” که می تواند از چاه های نفت و گاز متساعد شده باشد به وقوع پیوسته است.

رضایی در ادامه بیان کرد: این اتفاق یک رخداد طبیعی است و شایعات در این زمینه که فرازمینی ها و یا اتفاقات فضایی باعث بروزاین رخداد است کاملا تکذیب می شود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.