فرماندارهندیجان:جشن گلریزان در شهرستان هندیجان برگزارمی شود

عصر جنوب – asrejonoob.ir:کورش مودت فرماندار هندیجان دراولین جلسه اموربانوان وخانواده گفت :هندیجان یکی ازمناطق محروم استان خوزستان وکشور قرار داردکه این شهرستان باوجود پتانسیل های که دارد می توان درخصوص اوقات فراغت برای بانوان ودختران درعرصه های فرهنگی واجتماعی ازطریق کانون هاوبنیادشهیدوامورایثارگران آموزش وپرورش ناحیه بسیج مقاومت ودیگرارگانهای دولتی فعالیت وکار کرد.

نماینده عالی دولت درهندیجان در ادامه خواستارتوجه بیشترمدیران ومردم درمراسمات درعرصه های فرهنگی مذهبی واجتماعی وحضورخیرین به خدمت رسانی به مستمدان شد باتوجه اینکه مستمدان ونیازمندان درشهرستان وجود دارندمشارکت درامورات خداپسندانه ونهادهای خیریه بیشترکار کرد که می توان به مسکن برای خانوادهای کم درآمدکه هنوز سرپناهی ندارند اما توانسته اند که برای شروع واستارات کاربااداره مسکن شهرسازی تعداد۴واحدزمین راتهیه که بتوان بابنیان خیرین مسکن راساخته ودراختیارافراد موردنیازمند قراردهیم .

فرماندارهندیجان درادامه عنوان کرد :درشهرهای پرجمعیت که کشور آمارطلاق بسیاربالاست هنوز آماری ازسوی مقامات قضایی واداره ثبت احوال شهرستان بدست فرمانداری نرسیده یکی ازعلل طلاق می توان اشاره به اعتیاد داشت که باید توجه وآموزش وکلاسهای هم اندیشی واجتماعی برای خانواده وبانوان برگزارشود وبادعوت ازبانوان وزنان می توان درهمایشی وایجادکلاسهای برگزارکه درکاهش طلاق وناهنجاری جلوگیری کرد وی بااشاره به نبود کارخانه یاکارگاه تولیدی برای ایجاد اشتغال جوانان وبانوان بادعوت ازسرمایه گذاران خارجی وداخلی می توان اشتغالزایی رافراهم کرد .

مودت درپایان ازجشن گلریزان که باحضوردادستان رییس دادگستری شهرستان وهمچنین نماینده زندانهای استان خوزستان که برای اولین باردرشهرستان هندیجان فرداشب درفرمانداری برگزار میگرددخبرداد وازخیرین درخواست میشود که دراین جشن تابتوان زندانی راآزادکردشرکت نمایندایشان همچنین اززحمات سرکارخانم مسول بانوان هندیجان تشکرکردند وسرکارخاخم مزارعی بعنوان مسول بانوان فرمانداری هندیجان معرفی گردید خانم حیدری بعنوان مسول بانوان فرمانداری شهرستان امیدیه منصوب شد.

خبرنگار/ناصرحکیمی

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.