شرایط دو مرحله‌ای‌ شدن انتخابات مجلس

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: شرایط و چگونگی دو مرحله‌ای‌ شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در قانون انتخابات تصریح شده است.

به گزارش ایسنا، طبق ماده ۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی«انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب‌ اکثریت نسبی به هر میزان است.»

بر اساس ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، «چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت حداقل یک چهارم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد؛ بدین‌معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت حداقل یک چهارم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که‌ بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام‌آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد.»

در تبصره ۱ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنین آمده است: «اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل‌ یک چهارم مجموع آراء را کسب کرده باشد به مجلس راه می‌یابد.»

«کلیه رای‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رای داده‌اند شرکت خواهند کرد و کسانی که در‌ مرحله اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخاباتی رای نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت نمایند» (تبصره ۴ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

در تبصره ۱ ماده ۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح شده که «درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک ‌هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته ‌باشند.»

«وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید‌ صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد.» (تبصره ۳ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.