ارگ بم ۲۸ سال قبل از ویرانی / عکس

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: عکس برونو باربی عکاس فرانسوی-مراکشی از ارگ بم در سال ۱۳۵۴ شمسی؛

این عکس دو سال قبل از انقلاب و ۲۸ سال قبل از زلزله ویرانگر بم برداشته شده است. زلزله مصیبت بار سال ۱۳۸۲ این ارگ را به کلی تخریب کرد.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.