شباهت تجمع کنندگان مخالف توافق هسته ای در ایران و امریکا

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مخالفان توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در تجمع های جداگانه در ایران و آمریکا، هر دو توافق هسته ای را “اسب تراوا” توصیف کردند.

“اسب تراوا” در تجمع مخالفان توافق هسته ای در نیویورک
۶۲۳۳۹۳_۸۷۸
“اسب تراوا” در تجمع مخالفان توافق هسته ای در تهران
۶۲۳۳۹۲_۳۷۶
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.