تجمع دلواپسان مقابل مجلس؛ از پوستر دلواپسان از روحانی و ظریف و لاریجانی تا تیکه کلام «جناب خانی» علیه توافق!

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به روند کند بررسی برجام در مجلس و همچنین برخورد نامناسب نیروی انتظامی با دانشجویان معترض به بازگشایی سفارت انگلیس در مقابل درب شمال مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این دانشجویان با سر دادن شعارهایی از نمایندگان مجلس خواستند تا با بررسی متن برجام حفره‌های نفوذ دشمنان به کشور را بسته و اجازه ندهند پیشرفت هسته‌ای ما متوقف شود.

معترضان چندین پوستر از روحانی و ظریف و لاریجانی در دست داشتند.

 

تصاویری از پوستر معنادار روحانی و ظریفتصاویری از پوستر معنادار روحانی و ظریف

تصاویری از پوستر معنادار روحانی و ظریف

پوستر دلواپسان از روحانی و ظریف! +عکس

پوستر دلواپسان از روحانی و ظریف! +عکس

پوستر دلواپسان از روحانی و ظریف! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکستیکه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

تکیه کلام «جناب خان» علیه توافق! +عکس

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.