حمل بیمار با فرغون در بیمارستان! / عکس

احتمالا به خاطر کمبود امکانات است که بیماری را این گونه با فرغون حمل می کنند. اگرنه انسان که آجر و خاک نیست. چه زمانی این صحنه های زشت از بیمارستان های ما محو می شود؟

۵۴۹۰۹_۲۲۳

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.