ردیابی گوشی های به سرقت رفته

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مشترکین همراه اول برای ردیابی گوشی مفقود شده یا به سرقت رفته خود می توانند شماره سریال گوشی مفقود شده یا دزدیده شده را (مندرج بر روی جعبه گوشی) از طریق خطوط دائمی همراه اول، به یکی از طرق ذیل ارسال و سرویس ردیابی گوشی را فعال نمایند:

· از طریق شماره گیری کد #سریال گوشی*۲۱۴۱*۱۱۱*
· ارسال کد ۲۱۴۱ به شماره ۱۱۱ ( سامانه جامع پیامکی خدمات همراه اول)

سرویس ردیابی گوشی تا ۱۰ روز پس ازدریافت شماره سریال، به جستجوی گوشی مفقود شده می پردازد و در پایان در صورت موفقیت در ردیابی گوشی، نتیجه را از طریق پیامک به اطلاع مشترک می رساند تا مشترک سایر مراحل حقوقی را از طریق مراجع ذیربط پیگیری نماید.درصورت عدم موفقیت در ردیابی، مشترک می تواند برای ردیابی مجدد گوشی خود اقدام و سرویس را مجددا فعال نماید.

کد های دستوری سرویس ردیابی گوشی به شرح ذیل می باشد:

سرویس ردیابی گوشی

درخواست

کددستوری
فعال‏سازی سرویس

#سریال گوشی*۲۱۴۱*۱۱۱*
غیرفعال سازی سرویس

۲۱۴۲#*۱۱۱*
دریافت راهنما

۲۱۴۳#*۱۱۱*

این طرح در حال حاضر به صورت رایگان به مشترکین ارائه می گردد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.