عکسی هولناک از تصاویر موتورسیکلت با خودروی ۲۰۶ در جاده شوشتر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه خودروی ۲۰۶ در جاده دزفول – شوشتر تصادف کرد.