بازدید ۴۰ گردشگر آمریکایی و انگلیسی از سازه های آبی شوشتر

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: پیش از ظهر امروز ۴۰ گردشگر که اکثرا تابعیت امریکایی و نگلیسی داشتند از سازه های ثبت جهانی شده شوشتر بازدید کردند و این شهر را به مقصد کشورهای خود ترک کردند.

صبح امروز ۴۰ گردشگر آمریکایی، انگلیسی و.. که با قطار در ایران سفر می کردند وارد شوشتر شده و از آثار تاریخی این شهرستان بازدید کردند.
سفر با قطار باعث شد تا شهرستان شوشتر یکی از مقاصد بازدید این گردشگران انتخاب شود و این کاروان در حال حاضر شوشتر را به مقصد تهران ترک کرده است.

۷۷dab8a6594bba
بر این اساس، کاروان ۴۰ نفره گردشگران خارجی در سفر خود به ایران از شهرهای تاریخی مانند مشهد، یزد، اصفهان و تهران بازدید کرده است و شهرستان شوشتر نیز یکی از مقاصد این کاروان محسوب می شود.

۸۱dd8169c7c2c4

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.