شادگان به منطقه گردشگری تبدیل می شود

عصر جنوب: معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان گفت: سه محور اساسی برای توسعه شادگان داریم یک محور گردشگری است که برنامه هایی برای تالاب و گردشگری آبی داریم، دیگری کشاورزی و صنایع تبدیلی و بسته بندی و جانبی که در مکان یابی های منطقه ای یکی از شهرک های کشاورزی ما در این جا شکل خواهد گرفت.
امید حاجتی اظهار داشت: وضعیت نرخ بیکاری در خوزستان با توجه به اقدامات صورت گرفته در یک سال اخیر بهبود یافته است که از جمله اقدامات حل معضلات تولیدکنندگان، بخش‌نامه خرید از تولیدات داخل استان و اجرای طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی کشاورزی است که در بهبود نرخ بیکاری تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه فعالیت در شیلات و شهرک های توسعه کشاورزی را در راستای توسعه اقتصادی استان در نظر داریم به بندر شادگان اشاره کرد و گفت: ما به جهت موقعیتی که داریم سر چهارراه حمل و نقل دریایی قرار گرفته که باید از تمام ظرفیت های بندری استفاده شود.

معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان ادامه داد: مدت زیادی بود علی رغم اینکه ۴۰ میلیارد تومان در بندر شادگان سرمایه گذاری شده بود برای زیرساخت اینجا بدون استفاده مانده بود ما هماهنگی انجام دادیم و سعی کردیم در وهله اول با شیفت دادن بخشی از فعالیت های بندر امام به بندر شادگان استفاده بهینه از امکانات کرده باشیم تقاضاهای بعدی حضور لنج دارهای بومی، بحث جاذبه گردشگری و تبدیل به بهره برداری تفریحی اضافه شود تا به توسعه منطقه کمک شود.

وی با اشاره به اینکه سه محور اساسی برای توسعه شادگان داریم تصریح کرد: یک محور گردشگری است که برنامه هایی برای تالاب و گردشگری آبی داریم، دیگری کشاورزی و صنایع تبدیلی و بسته بندی و جانبی که در مکان یابی های منطقه ای یکی از شهرک های کشاورزی ما در این جا شکل خواهد گرفت.

حاجتی با بیان اینکه توسعه اقتصادی استان به تفکیک شهرستان و به تفکیک مناطق شهری و روستایی را آغاز کرده ایم عنوان کرد: با این کار بهبود وضعیت بیکاری و دیگری بهبود درآمد سرانه مردم استان هدف است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.