گرامیداشت روز درختکاری در پتروشیمی امیرکبیر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: پانزده اسفند روز درختکاری است؛ مناسبتی که یادمان می آورد هر درختی که به خاک می سپاری ، لبخند آسمان و حال خوب زمین را در پی دارد.

به همین مناسبت هیئت دوچرخه سواری پتروشیمی امیرکبیر در روز جمعه و با تهیه  نهال ، طی یک برنامه مفرح ورزشی ( ۲۰کیلومتر رکاب زنی در محیط اطراف شهرک ممکو  ) و سپس برگشت به مرکز شهرک و در میدان مرکزی ، اقدام به کاشت نهال ها نموده و در زیبا سازی و داشتن هوای سالم سهیم شدند.
گرامیداشت روز درختکاری در پتروشیمی امیرکبیر