خبرکوتاه: وضعیت شیوع کرونا در گچساران کهگیلویه مانند خوزستان است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران: امروز وضعیت استان خوزستان وخیم شده است و همان گونه که بار ها تذکر داده ایم، شهرستان ما در زمینه بیماری کرونا الگویی مشابه با خوزستان دارد و این موضوع به شدت ما را نگران کرده است./ عصرجنوب