پتروشیمی امیرکبیر‌ به مناسبت‌ روز درختکاری منتشر کرد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: پتروشیمی امیرکبیر منتشر کرد: پانزدهم اسفند ماه روز درختکاری گرامی باد

تلاش ما برقراری پیوند مطلوب بین صنعت و محیط زیست است.

#امید_بکاریم