مرگ یک کارگر دکلبانی ملی حفاری بر اثر سقوط از ارتفاع در حین کار

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یکی از دکلبانان شرکت ملی حفاری نفت در دستگاه ۴۶ فتح بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت.

این دکلبان نظام طاهری نام داشته و بر اثر سقوط از مانکی‌بورد بر روی این دستگاه حفاری جان خود را از دست داده است.
شرکت ملی حفاری تاکنون در این رابطه سکوت کرده است.