جلسه هم اندیشی و تجلیل از مدیران ادوار شرکت پتروشیمی امیرکبیر با حضور بیش از سی نفر از مدعوین برگزار شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، روز گذشته جلسه ای در محل این شرکت با حضور اغلب مدیران عامل سابق برای هم اندیشی در موضوع مشکلات و مسائل شرکت و همچنین انتقال دانش ، تجربیات و معلومات این عزیزان به همکاران فعلی خود در پتروشیمی امیرکبیر برگزار شد، جمعی از مدیران سابق و فعلی شرکت به بحث، تبادل نظر و طرح تجربیات و دانش خود در خصوص مسائل پتروشیمی امیرکبیر پرداختند، در ابتدای این جلسه آقای غلامپور مدیرعامل شرکت ضمن تبریک و خوشآمد به حاضران، موضوع استفاده از دانش، تجربه و همیاری همه علاقمندان به پتروشیمی امیرکبیر، در راستای تامین حداکثری خوراک و همچنین در حوزه های فنی و بهره برداری را مطرح کردند.

در ادامه جناب آقای مهندس زحمتکش نخستین مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر به شرح خاطرات و تجربیات خود از زمان اجرای پروژه و ساخت شرکت پتروشیمی امیرکبیر اشاره کرده و اظهار داشتند با این که عده ای به راه اندازی پتروشیمی امیر کبیر بدست متخصصان داخلی خوشبین نبودند، لیکن شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نهایت با تکیه بر دانش و تجربه داخلی و ملی با کمک متخصصان راه اندازی گردید.
پس از ایشان آقایان تسلطی، شمس اردکانی، نژادسلیم، کاسه چی، میراحمدی، وفایی و مجیب به طرح مسائل، نظرات و تجربیات خود در مقام مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این شرکت پرداختند، همچنین نزدیک به ۲۵ نفر از مدیران عالی حوزه فنی، اداری، مالی و حقوقی شرکت نیز ضمن تشکر و قدردانی از برگزاری این جلسه، مسائلی را در حوزه کاری و طرح تجربیات گذشته خود بیان کردند.
این جلسه با صحبت های آقای غلامپور مدیرعامل فعلی شرکت و جناب آقای زحمتکش نخستین مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر به پایان رسید.