سرپرست روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر معرفی شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اسدالله غلامپور مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر طی حکمی محمدرضا حقیقی را بعنوان سرپرست روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.